Iachau ein hunain a’r ddaear wrth ddarparu anghenion sylfaenol

Coedydd Ffynone & Cilgwyn

Tyfu Pren Cynaliadwy Sefydlwyd

Calon yn Tyfu yn Gwmni Gydweithredol o Weithwyr ym 1996. Rydym yn rheoli coetiroedd cymunedol Ffynone a Chilgwyn yng Ngorllewin Cymru ac yn creu create a ystod o gynhyrchion pren ohonynt.

Rydym yn darparu cysylltiad â natur, bywoliaethau cynaliadwy ac atebion hirdymor i unigolion, cymunedau a’r amgylchedd. Yn ogystal rydym yn cynhyrchu cynhyrchion o bren wedi’u lifio, pren mân a choed tân ar gyfer y gymuned.

Cyflenwadau Pren

Mae gan Orllewin Cymru gymuned Gymreig gyfoethog a bywiog ac ers y 1960au bu mewnlifiad o lawer o bobl gyda diddordeb mewn ffyrdd o fyw a threfniadau tai amgen. Mae ein cynhyrchion pren wedi cefnogi pobl i adeiladu neuaddau cymunedol, cartrefi bach ar gyfer datblygiadau un blaned, wedi adnewyddu prosiectau fferm ar raddfa fawr hyd at gynlluniau mawr creu tai eco gan gynnwys datblygiad Ty Solar ym Moncath, sy’n defnyddio ein pren ar ffurf cladin coed conifferau Douglas. Rydym hefyd wedi darparu cynhyrchion pren a ddefnyddiwyd mewn lleoliadau eraill ledled Cymru ac ymhellach o amgylch y Deyrnas Unedig.

Trwy ddefnyddio rheolaeth warchodol barhaus, rydym yn tyfu coed o ansawdd uchel fydd yn cynhyrchu adnoddau cynaliadwy o ansawdd uchel am genedlaethau i ddod. Gweler ein tudalen ar reolaeth coetiroedd i gael mwy o wybodaeth. Mae’r strategaeth hyn yn arwain at amgylchedd coetir hardd i ymweld ag ef, gydag amrywiaeth o rhywogaethau a maint coed. Hefyd mae’n ein galluogi i ddewis y goeden fwyaf addas ar gyfer archebion penodol. Dewch am sgwrs gyda ni os oes gennych ofynion anarferol. Mae rhan o’n gwefan ar gyfer cwestiynau cyffredin ac yma hefyd mae cyfrifiannell ar -lein i chi allu amcangyfrif costau eich prosiect yn gyflym. Rydym yn deall bod gan pob prosiect ei anghenion pren penodol a gweithiwn yn agos gyda’n cwsmeriaid i ddarparu’r cynnyrch cywir ar gyfer gofynion y prosiect.

Ymweld â’r Coetiroedd

Rydym yn croesawu ac yn annog pobl i ymweld â’r coetiroedd hardd hyn sy’n ymestyn i gwmpasu 325 erw [link to map]. Rydym wedi defnyddio agwedd bren ein busnes i ddatblygu’r isadeiledd i annog amrywiol opsiynau wrth ymweld.

P’un a yw ymwelwyr yn dymuno taith gerdded syml i’r rhaeadr, rhywle i ferlota neu roi tro ar ein cwrs beicio mynydd gwefreiddiol, gallwch ddod o hyd i’r holl bethau hyn yma. Gyda milltiroedd o drac i’w archwilio, mae’n hawdd teimlo bod gennych chi’r lle i gyd i chi eich hun, ond rydyn ni’n gofyn i ymwelwyr fod yn barchus ohono trwy fynd â sbwriel a baw cŵn adref, sy’n helpu i gadw’r lle’n hardd i bawb.

Efallai bod y coetiroedd fwyaf adnabyddus am y rhaeadr a’r cysylltiadau hanesyddol â’r Mabinogi.