Cyfleoedd

Gwaith cyflogedig o fewn y goetir

Yn aml mae gennym gyfleoedd am waith cyflogedig o fewn y goedwigaeth yn y cwmni cydweithredol.

Natur Calon Yn Tyfu yw bod yna ystod o swyddogaethau o fewn gwahanol rannau o’r cwmni cydweithredol, o’r felin goed yn creu cladin pren a fframiau pren, hyd at weithio yn y coed, a gweinyddu y gwaith.

Ar gyfer holl waith cyflogedig o fewn y coedwigaeth, rydym yn edrych am bobl sydd â sgiliau cyfathrebu clir, sy’n gweithio’n dda mewn tîm, yn gallu bod yn greadigol a medru ysgwyddo cyfrifoldeb i helpu’r cwmni ydweithredol i ddatblygu.

I ddechrau sgwrs gyda ni, anfonwch CV atom gyda manylion eich profiad gwaith cyflogedig o fewn coedwigaeth i info@growingheart.co.uk a dywedwch wrthym pam fod gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni.

Rolau taledig

Rydym yn gweithio i uwchsgilio a hyfforddi pobl leol fel rhan o’n tîm. Mae hyfforddi a chyflogi gweithwyr mewn amrywiaeth eang o sgiliau coedwigaeth yn bwysig i ni. Felly, mae arnom angen pobl sydd â’r sgiliau hyn i weithio yn ein busnes masnach coed a’n coetiroedd.

Yn aml mae gennym gyfleoedd am swyddi, felly os ydych yn chwilio am swydd, gwahoddwn i chi i anfon eich CV atom.

Mae cwmni cydweithredol Calon yn Tyfu wedi ymrwymo i ddatblygu ffyrdd arloesol newydd o gefnogi’r amgylchedd a’r gymuned leol yn y dyfodol.

Gwirfoddoli

Mae wastad gyfleoedd i bobl sydd eisiau cymryd rhan mewn ffordd llai ffurfiol.

Mae ystod o gyfleoedd ar gael i wirfoddolwyr sy’n gweddu i bobl sydd â amrywiol sgiliau a galluoedd corfforol.

Rydym yn agored i glywed syniadau newydd a ffyrdd newydd o gydweithio. Os hoffech chi drafod hyn, anfonwch e -bost atom yn info@growingheart.co.uk.